Trondheim ble grunnlagt i år 997. Ladejarlene hadde da allerede sete øst for Nidaros. Olav Tryggvason opprettet et handelssted og bygde kongsgård på Kaupangen, vest for Nidaros. Byen fikk betydning under Olav Haraldsson. Etter slaget på Stiklestad i 1030 ble Olavs levninger flyttet til Trondheim. Da Olav ble kanonisert og fikk navnet Olav den Hellige, ble Nidarosdomen påbegynt, og Trondheim ble kongssete.

I 1152 var Trondheim erkebispesete med 10 biskoper under seg. Erkebispesetet innkrevde inntekter i smør, korn, mel og fisk fra hele det nordenfjeldske Norge. Dette dannet grunnlaget for byggevirksomhet og handel. Stor vekst og velstand preget byen i perioden 1250-1350. På denne tiden hadde byen et innbyggertall på cirka 3000.

Krisen i senmiddelalderen svekket inntektsgrunnlaget betydelig, og Trondheim ble en fattig provinsby. Bunnen ble nådd under reformasjonen i 1537 da erkebispesetet forsvant og godset ble lagt under kronen.

På 1600-tallet vokste byen igjen, med bl.a. trelasthandel med Holland og et rikt sildefiske. Trondheim hadde saltmonopol, og kunne kontrollere tilvirkningen og salget av sild. Gruvedriften på Røros, Kvikne og Løkken medførte utskiping og handel. Folketallet vokste på nytt, og var på cirka 5 000 innbyggere i 1680. Handelsmenn fra Flensburg, som på 1600- og 1700-tallet etablerte seg i byen, dominerte handelsnæringen. Storbrannen i 1681 førte til Cicignons helhetsplan med rette gater.Veksten fortsatte på 1700-tallet.

På 1800-tallet hersket sterk klassedeling:
Handelspatrisiatet, ofte med utenlandske aner, bodde i Søgaden. I Munkegata holdt de stort sett utenlandske embetsmennene til. Trønderne var overveiende håndverkere og arbeidere.

Ved industrialiseringen på 1800-tallet fikk gamle næringer store vanskeligheter, og gikk sterkt tilbake. Eksporten fikk også betydelig nedgang. Etterhvert vokste Trondheim igjen, denne gang som kommunikasjonssenter nordenfjells. Handelspatrisiatet mistet en del makt og denne ble tatt over av importgrossister, fabrikanter og handelsmenn. Det var i denne perioden at Bernhd. Brekke AS ble grunnlagt.

Besøk Trondheim på web